Ecocheques: lijst van producten uitgebreid

Excerpt
Sinds 2009 kunnen werkgevers in de privésector een pakketje cheques toekennen aan hun werknemers waarmee ze ecologische producten en diensten kunnen aankopen. De toekenning is vrij van belasting en sociale zekerheid. Onlangs werd het lijstje met kwalificerende goederen en diensten een beetje uitgebreid.

Voorwaarden

Bent u een werkgever in de privésector, dan kan u de personeelsleden een “ecologische” geschenkje doen van maximaal 250 euro. Of het kan of niet, hangt af van wat er sectoraal of op bedrijfsniveau werd afgesproken. Maar omdat het gaat over een som van 250 euro vrij van belastingen en sociale zekerheid, kennen de meeste sectoren ecocheques toe.

Met ecocheques kan u ecologische goederen en diensten aankopen. De Nationale Arbeidsraad is verantwoordelijk voor de officiële lijst van die producten en diensten en enkel de producten/diensten op die lijst (en eventueel de huur, de plaatsing, het onderhoud en de herstelling  ervan) komen in aanmerking voor aanschaf met ecocheques.

De ecochequelijst is opgebouwd rond drie categorieën.

Ecologische producten en diensten

 • Duurzaam omgaan met energie en water
 • Energievriendelijke elektro
 • Producten en diensten met het Europese ecolabel
 • Biologische producten
 • Milieuvriendelijke houtproducten en papier met de FSC- of PEFC- labels

Duurzame mobiliteit en vrije tijd

 • Milieuvriendelijke en duurzame mobiliteit
 • Openbaar vervoer (met uitsluiting van woon-werk-abonnementen),
 • Cursussen ecodriving
 • Alle toebehoren en abonnementen voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen
 • Duurzaam tuinieren (bomen en planten, tuinonderhoud, elektrische tuingereedschappen (met inbegrip van batterijen))
 • Ecotoerisme

Hergebruik, recyclage en afvalpreventie

 • Aankoop tweedehandsproducten (met het Europese energielabel vanaf A+ en kleine elektro)
 • Aankoop van producten die specifiek bestemd zijn voor hergebruik of compostering
 • Aankoop van gerecycleerde producten of producten bestaande uit gerecycleerd of recuperatiemateriaal, composteerbaar of biologisch afbreekbaar materiaal

De ecocheques kunnen enkel gebruikt worden bij handelaars die zich aansloten bij een van de drie uitgiftebedrijven: Edenred, Sodexo en Monizze. Een handelaar is dus niet verplicht om ecocheques te aanvaarden.

Een ecocheque is maximaal twee jaar geldig en kan niet in geld worden omgeruild.

Het bedrag per jaar is maximaal 250 euro, maar ze staan steeds in verhouding tot de periode dat de werknemer werkte en het aantal dagen met loon. Als de cheques in papier zijn, dan hebben ze een maximale waarde van 10 euro maar Edenred en Sodexo bieden hun ecocheques nu ook elektronisch aan.

Uitbreiding

Op 1 september 2019 werd de lijst lichtjes uitgebreid. Het is nu mogelijk om met ecocheques ook steps, eenwielers en hoverboards zonder motor of met een elektrische motor aan te kopen.
Verder werden ook de batterijen van alle elektrische tuingereedschappen toegevoegd aan de lijst.

De volledige lijst van producten die uw werknemers kunnen aankopen met ecocheques vindt u op de website van de Nationale Arbeidsraad: http://www.nar-cnt.be/Dossier-NL-ecocheques.htm

Laatste topics

De fiscus op bezoek

De fiscus (btw of inkomstenbelastingen) heeft toegang tot de lokalen die u voor uw beroep gebruikt. Zonder meer. Maar als zij u ook in uw woning of privé-lokalen willen “bezoeken”, dan moeten ze wel eerst langs gaan bij de politierechter voor een machtiging. Zo’n visitatie kan enkel gebeuren tussen vijf uur ’s morgens en negen uur ’s avonds.

Verzekeringsgiften: geen besparing op erfbelasting

Als u een schenking doet binnen de 3 jaar vóór uw overlijden, dan wordt die schenking meegeteld om uw nalatenschap en de verschuldigde erfbelasting te berekenen, tenzij er schenkbelasting werd betaald. Als u een levensverzekering schenkt, dan ontsnapt u niet aan die regel. Sterker nog, het geschonken bedrag wordt toegevoegd aan uw nalatenschap, zelfs als u meer dan 3 jaar na de schenking overlijdt.

Opeisbaarheidsregels in btw

Als btw-plichtige (zelfstandige of vennootschap) moet u maandelijks of trimestrieel de btw doorstorten die u van uw klanten ontving en mag u de btw die u zelf betaalde aftrekken. Het is daarom belangrijk te weten wanneer de btw opeisbaar wordt. Is dat op het ogenblik dat u een voorschot ontvangt, een factuur opmaakt of als de klant betaalt? We bekijken de vraag vanuit het standpunt van de leverancier/dienstverrichter.