Starters

Wilt u zich vestigen als zelfstandige of uw eigen vennootschap oprichten ?
Door het verstrekken van correcte informatie en advies, alsmede het stellen van kritische vragen bieden wij startende ondernemers een betere kans op succes.

01

Startersadvies

Als starter moet u onder meer aan de volgende zaken denken:

  • Welke activiteiten zal ik uitoefenen?
  • Heb ik hiervoor de nodige diploma’s of vergunningen?
  • Is het project financieel haalbaar?
  • Kan ik vreemde middelen aantrekken en wat is mijn eigen inbreng bij het project?
  • Zal ik mijn activiteit opstarten in hoofdberoep of bijberoep?
  • Kies ik voor vennootschap of eenmanszaak?
  • Onder welk sociaal statuut kom ik terecht en wat zijn de gevolgen ervan?
  • Welke aansprakelijkheden en risico’s draag ik als ondernemer?
  • Welk type boekhouding moet ik voeren en aan welke formaliteiten moet ik voldoen?
Boekhouding met Fiburo, boekhouder in Tienen
Fiburo, boekhoudkantoor in Tienen
Fiscaliteit in Tienen, boekhoudkantoor Fiburo
02

Opstelling statuten

Op basis van uw specifieke noden en de vereiste vennootschapsrechtelijke bepalingen komen wij tot een correcte invulling van de statuten.  Door onze ervaring op dit vlak en de contacten met de notaris, kan u snel starten met uw vennootschap.

03

Opmaken financieel plan

Alvorens effectief van start te gaan is het van het grootste belang om een haalbaarheidsstudie uit te voeren.
Wij begeleiden u bij het opstellen van een financieel plan en een liquiditeits-begroting. Samen met u presenteren wij uw plannen bij de bank om de nodige financieringen rond te krijgen.